Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

SCOTT OLSEN, Η χρυσή τομή

Η χρυσή τομή, το μεγαλύτερο μυστικό της φύσης 
  
H χρυσή τομή είναι μία τέλεια αναλογία, ένα καλά κρυμμένο μυστικό της φύσης που βρίσκεται οπουδήποτε γύρω μας, αλλά δεν το έχουμε προσέξει. Αναλογία είναι ένας επαναλαμβανόμενος λόγος (κλάσμα). Τη χρυσή τομή υπολόγισε ο Πυθαγόρας(585-500π.Χ), ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο και ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της κάτω Ιταλίας.
Οι περισσότεροι κάνουν το συχνό λάθος να νομίζουν πως η χρυσή τομή είναι το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος, επειδή έτσι χωρίζουμε το τμήμα στη μέση. Η χρυσή τομή όμως είναι η διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος, έτσι ώστε να προκύπτει η αναλογία:
Το σύνολο προς το μεγαλύτερο τμήμα να ισούται με το μεγαλύτερο τμήμα προς το μικρότερο.
Image
Τα Φ και φ είναι άρρητοι αριθμοί, επομένως η χρυσή τομή μπορεί να αναπαρασταθεί μόνο γεωμετρικά και όχι με αριθμούς. Η ονομασία φ βγαίνει από το πρώτο γράμμα του ονόματος Φειδίας, του γλύπτη που χρησιμοποίησε τη χρυσή τομή στον Παρθενώνα. Image
Το συνολικό ύψος του Παρθενώνα προς το ύψος μέχρι το τέλος των κιόνων ισούται με το ύψος του μέχρι το τέλος των κιόνων προς το ύψος του από τους κίονες και πάνω. Εκεί όπου τελειώνουν οι κίονες βρίσκεται η χρυσή τομή. Η χρυσή τομή παρατηρείται και στο εσωτερικό του Παρθενώνα.
Image
   Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρυσής τομής είναι η πεντάλφα. Η πεντάλφα ή πεντάγραμμο συμβολίζει διάφορα πράγματα. Οι Πυθαγόρειοι την ονόμαζαν Υγιεία και τη θεωρούσαν ένα σύμβολο, λόγω της γεωμετρίας του, μαθηματικά τέλειο.
Image Image
Στη θεωρία του χάους, η χρυσή τομή κυβερνά τα όρια του χάους, όπου η τάξη εισέρχεται και αναδύεται από την αταξία


ΔΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ, Β1 Διαβάζοντας ένα βιβλίο για τη φιλοσοφία...μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου